Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych instalacji fotowoltaicznych

Profesjonalne projektowanie na podstawie koncepcji ochrony odgromowej

Najczęściej stosowanymi instalacjami fotowoltaicznymi są instalacje dachowe. Są one szczególnie podatne na uszkodzenia spowodowane przez bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna ze względu na ich ekspozycję.

Ponieważ instalacja PV jest podłączona bezpośrednio do instalacji elektrycznej budynku, wyładowania atmosferyczne mogą mieć poważne konsekwencje:

  • uszkodzenia budynku wynikające z bezpośredniego uderzenia pioruna lub pożaru,
  • obrażenia osób przebywających w budynku,
  • zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń elektronicznych spowodowane przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna.

Dlatego też niezbędna jest kompleksowa ochrona, którą należy starannie zaprojektować.

Analiza ryzyka – podstawa profesjonalnego projektowania

Profesjonalne projektowanie, które uwzględnia analizę ryzyka, jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania instalacji fotowoltaicznych. Analiza ryzyka, przeprowadzona zgodnie z normą EN 621305-2, powinna być dostosowana do danego budynku i musi uwzględniać ochronę odgromową i przepięciową.

Koordynacja międzybranżowa jest istotna

Najważniejszym celem instalatorów instalacji fotowoltaicznych jest optymalizacja wykorzystania powierzchni dachu. Natomiast instalatorzy elementów ochrony odgromowej muszą z kolei wziąć pod uwagę odstęp separujący1 niezbędny dla urządzenia piorunochronnego. Brak koordynacji może powodować poważne problemy. Dlatego też koordynacja działań między dekarzami / instalatorami urządzeń piorunochronnych i instalatorami instalacji fotowoltaicznych / elektrykami jest niezbędna nie tylko podczas budowy nowego budynku, ale także przy modernizacji instalacji dachowych.

1 Odstęp separujący: konieczna odległość między przewodem odprowadzającym i inną uziemioną metalową częścią budynku.