Your dashboard services.
Register to access all tools.

Compliance
Kodeks postępowania

Zasady postępowania

Kodeks postępowania w Grupie DEHN

Jesteśmy świadomi roli, jaką odgrywamy w społeczeństwie, i odpowiedzialności wobec naszych pracowników, klientów, partnerów i akcjonariuszy. Kodeks postępowania DEHN reprezentuje podstawowe zasady uczciwego działania w ramach Grupy DEHN oraz we wszystkich kontaktach z partnerami biznesowymi i opinią publiczną.

Peter Rehn

Compliance Officer

Peter Rehn

Phone: +49 9181 906 2209

Powrót na górę