Kodeks postępowania w Grupie DEHN

Zasady postępowania

Jesteśmy świadomi roli, jaką odgrywamy w społeczeństwie, i odpowiedzialności wobec naszych pracowników, klientów, partnerów i akcjonariuszy. Kodeks postępowania DEHN reprezentuje podstawowe zasady uczciwego działania w ramach Grupy DEHN oraz we wszystkich kontaktach z partnerami biznesowymi i opinią publiczną.

   

Specjalista ds. Zgodności
Uta Gottschalk ⎟ Kierownik Działu Prawnego i Zgodności
telefon: +49 9181 906 1365
e-mail: compliance@dehn.de