Instalacje dachowe: budynek z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym i z zachowanym odstępem separującym

Jak wygląda urządzenie piorunochronne dla budynków z zachowanym odstępem separującym?

Wymagania i uwagi normatywne:

Zgodnie z Dodatkiem 5 do normy DIN EN 62305-3, preferowane jest urządzenie piorunochronne, które nie ma bezpośredniego połączenia z instalacją zasilania fotowoltaicznego przy zachowaniu niezbędnego odstępu separującego. Moduły muszą znajdować się w strefie chronionej odseparowanego układu zwodów.

Kompleksowa ochrona strony DC

Jeśli zostanie zachowany odstęp separujący obliczony zgodnie z IEC 62305-3, w celu ochrony falownika po stronie DC i modułów stosuje się ograniczniki przepięć typu 2. Liczba ograniczników przepięć (SPD) zależy od odległości od urządzenia, które ma być chronione. Dodatkowe urządzenie ochronne wymagane jest co 10 m.

Kompleksowa ochrona strony AC

Strona AC jest chroniona przez kombinowany ogranicznik przepięć w pobliżu miejsca przyłączenia do instalacji zasilającej. Jeśli odległość między przyłączem a falownikiem jest większa niż 10 m, zaleca się zainstalowanie kolejnego ogranicznika (typu 2) po stronie AC falownika.

 

Przykład zastosowania:

Przykład zastosowania - budynek z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym i z zachowanym odstępem separującym