Instalacje dachowe: budynek bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego

Co się dzieje, gdy instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na nowym budynku lub budynek jest w nią doposażony później ... Czy nowa instalacja wymusza stosowanie środków ochrony odgromowej dla całego budynku?

Wymagania i uwagi normatywne:

Jeśli zewnętrzne urządzenie piorunochronne nie jest zainstalowane (i nie jest to wymagane na podstawie analizy ryzyka zgodnie z IEC 62305-2), Dodatek 5 do normy DIN EN 62305-3 zaleca stosowanie odgranicznika przepięć typu 2 po stronie DC i AC w celu ochrony instalacji fotowoltaicznych przed zakłóceniami indukcyjnymi i przewodzonymi. Ponadto za pomocą odpowiednich ograniczników przepięć należy zabezpieczyć także interfejsy danych.

Kompleksowa ochrona

Instalacja jest chroniona od strony DC oraz AC, chronione są również interfejsy danych. Ustanowione jest połączenie wyrównawcze w celu zapewnienia kompleksowej ochrony instalacji na dachu budynku bez urządzenia piorunochronnego.

 

Przykład zastosowania:

Przykład zastosowania - budynek bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego