Instalacja z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi

W przypadku instalacji fotowoltaicznej z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi większość kabli zasilających instaluje się po stronie AC.

W momencie bezpośredniego uderzenia pioruna kable AC służą jako przewody wyrównawcze pomiędzy "lokalnym" potencjałem ziemi panelu fotowoltaicznego i "zdalną" powierzchnią wyrównania potencjału w transformatorze zasilającym.

Dlatego też po stronie AC stosuje się ograniczniki przepięć typu 1. Po stronie DC falownika łańcuchowego wystarczy użyć ograniczników przepięć typu 2, gdyż zasadniczo ograniczają one indukowane impulsy zakłócające.

Kompleksowa ochrona elementów elektronicznych

Ograniczniki przepięć typu 2 są instalowane na wejściu DC do falowników. Ograniczniki te chronią także moduły w pobliskim sąsiedztwie. Kombinowane ograniczniki przepięć typu 1 są instalowane po stronie AC falownika łańcuchowego i niskonapięciowej stronie transformatora zasilającego. Interfejsy danych są również chronione odpowiednimi ogranicznikami przepięć.

Ochrona przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi

Układy zwodów służą do ochrony paneli PV i budynku operacyjnego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Zwody pionowe często są mechanicznie przymocowane do metalowych ram, na których zamontowane są moduły PV.

 

Przykład zastosowania:

 Instalacja z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi