Instalacja z falownikiem centralnym

W przypadku instalacji fotowoltaicznej z falownikiem centralnym kable DC są ułożone w terenie. Co należy wziąć pod uwagę przy doborze ograniczników przepięć (SPD)?

W momencie bezpośredniego uderzenia pioruna w panele fotowoltaiczne, rozciągnięte kable DC służą jako przewody wyrównawcze pomiędzy "lokalnym" potencjałem ziemi panelu fotowoltaicznego i "zdalną" powierzchnią wyrównania potencjału w transformatorze zasilającym / falowniku centralnym. Do ochrony instalacji elektrycznych w elektrowniach PV - ze względu na spodziewane częściowe prądy pioruna w przewodach DC - należy użyć ograniczników przepięć typu 1.

Wymagania i uwagi normatywne:

Dodatek 5 do normy DIN EN 62305-3 zawiera informacje nt. minimalnej zdolności do odprowadzania prądów udarowych, jaką powinny posiadać kombinowane ograniczniki przepięć typu 1  stosowane do ochrony wolno stojących instalacji fotowoltaicznych w przypadku klasy LPS III i instalacji uziemiającej o rozmiarze oczek 20 x 20 m. Wartości podane w tej normie muszą być przestrzegane przy wyborze odpowiedniego SPD typu 1 do stosowania po stronie DC.

Kompleksowa ochrona elementów elektronicznych

Kombinowane ograniczniki przepięć typu 1 + typu 2 są instalowane na wejściu DC do falowników i w skrzynkach przyłączeniowych generatora. Ponadto kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 jest używany do ochrony falownika centralnego po stronie AC. Interfejsy danych są również chronione odpowiednimi ogranicznikami przepięć.

Ochrona przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi

Układy zwodów służą do ochrony paneli PV i budynku operacyjnego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Zwody pionowe często są mechanicznie przymocowane do metalowych ram, na których zamontowane są moduły PV.

 

Przykład zastosowania:

Instalacja z falownikiem centralnym