Your dashboard services.
Register to access all tools.

Software DEHNsupport Toolbox
Moduły oprogramowania DEHNsupport Toolbox

Oprogramowanie DEHNsupport Toolbox

Projektowanie można sobie ułatwić poprzez wykonanie obliczeń za pomocą oprogramowania DEHNsupport Toolbox. 5 modułów pomaga oszacować potencjalne ryzyko dla obiektów.  Możliwe jest sporządzenie analizy ryzyka, a także obliczanie odstępów separujących, wysokości iglic i długości uziomów.

Użytkownik programu otrzymuje przejrzysty projekt z odpowiednimi urządzeniami ochronnymi dla danego obiektu.

Opis modułów

Wersja podstawowa Wersja z obliczaniem odstępów Wersja bezpłatna
DEHN Risk Tool - Analiza ryzyka ✔︎ ✔︎
DEHN Air Termination Tool - Obliczanie wysokości iglic (zwodów pionowych) ✔︎ ✔︎
DEHN Earthing Tool - Obliczanie długości uziomów ✔︎ ✔︎
DEHN Distance Tool - Obliczanie odstępów separujących ✔︎
DEHNselect SPD Tool - Dobór i wymiarowanie ograniczników przepięć ✔︎ ✔︎ ✔︎

Co możesz zrobić za pomocą oprogramowania DEHNsupport Toolbox?

Za pomocą 5 modułów programu możesz określić potencjalne ryzyko dla konstrukcji budynku, stworzyć analizę ryzyka, obliczyć wysokość iglic, długość uziomów oraz odstępy separujące... oraz dobrać odpowiednie urządzenia ochrony przepięciowej do swojego projektu.

Określanie potencjalnego ryzyka

Za pomocą modułu DEHN Risk Tool można określić potencjalne ryzyko dla konstrukcji budynku oraz odpowiednią klasę LPS budynku. Po oszacowaniu ryzyka użytkownik otrzymuje:

 

 • klasę LPS urządzenia piorunochronnego oraz
 • propozycję kompleksowej koncepcji ochrony
 • uwzględniającą niezbędne środki ekranujące przeciw LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse - piorunowy impuls elektromagnetyczny).

Potrzebujesz analizy ryzyka do projektu międzynarodowego?

Nie ma problemu! Program uwzględnia zapisy odpowiednich norm i powiązanych z nimi dodatków krajowych.

 

 • świat - IEC 62305
 • Europa - EN 62305
 • Austria - ÖVE/ÖNORM EN 62305
 • Belgia - NBN EN 62305
 • Chorwacja - HRN EN 62305
 • Czechy - ČSN EN 62305
 • Francja - NF EN 62305
 • Macedonia - MKS N.B4.801
 • Niemcy - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
 • Polska - PN-EN 62305
 • Rosja - МЭК 62305-2
 • Słowacja - STN EN 62305
 • Węgry - MSZ EN 62305
 • Wielka Brytania - BS EN 62305
 • Włochy - CEI EN 62305 (CEI 81-10)

Obliczanie wysokości iglic (zwodów pionowych)

Za pomocą modułu DEHN Air-Termination Tool można obliczyć długość iglic w zależności od klasy LPS zgodnie z normą PN-EN 62305-3.

Obliczanie długości uziomów

Za pomocą modułu DEHN Earthing Tool można określić wymaganą długość uziomów zgodnie z normą odgromową PN-EN 62305-3.

 

 

Podstawą obliczeń są:

 • rodzaj uziomu (uziom fundamentowy, uziom otokowy, uziom pionowy),
 • klasa LPS,
 • rezystywność gruntu.

Obliczanie odstępów separujących

Moduł DEHN Distance Tool umożliwia obliczenia odstępów separujących według metody punktów potencjałowych.

 

W celu ułatwienia i przyspieszenia tego zadania w programie udostępniono wcześniej zdefiniowane typy budynków.

Jakie ograniczniki przepięć zamontować i gdzie?

Moduł DEHNselect SPD Tool zapewnia wsparcie podczas doboru urządzeń ochrony przepięciowej. Oprogramowanie tworzy ustrukturyzowany plan, w tym zestawienie materiałów.

 

Dokumentację można uzupełnić na stronie internetowe (instrukcje montażowe, karty produktowe, ...) - zawsze aktualne.

Wskazówka: Korzystaj z modułu DEHNselect. Bez licencji. Bezpłatnie.

Do pobrania

Tutaj możesz pobrać oprogramowanie DEHNsupport Toolbox, które zawiera pełną wersję modułu DEHNselect SPD Tool do bezpłatnego wykorzystania. Aby skorzystać z pozostałych modułów, należy zakupić licencję.

Powrót na górę