Moduł DEHN Risk Tool - analiza ryzka

DEHNsupport Toolbox StartscreenAnaliza ryzyka pozwala ocenić potencjał ryzyka dla obiektów i podjąć konkretne działania w celu jego zmniejszenia. W ten sposób można dobrać uzasadnione ekonomicznie środki ochronne, które są dostosowane do właściwości i sposobu użytkowania budynku. Analiza ryzyka nie tylko pozwala określić klasę LPS, ale także opracować kompletną koncepcję ochrony, w tym wymagane środki ochrony LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse - piorunowy impuls elektromagnetyczny).


W module DEHN Risk Tool można wybrać normy właściwe dla danego kraju i związane z nim wartości obliczeniowe.

Analiza ryzyka zgodnie z IEC 62305-2

Wersja 3 programu DEHNsupport Toolbox zawiera zaktualizowany moduł DEHN Risk Tool uwzględniający normę IEC 62305-2.

Analiza ryzyka - króka instrukcja [EN]


Aktualizacja modułu DEHN Risk Tool - nowe możliwości

  • darmowa aktualizacja dla wszystkich użytkowników programu DEHNsupport
  • poprawiona grafika i struktura masek wejściowych
  • zaktualizowana dane dotyczące średniej gęstości wyładowań doziemnych na terenie Niemiec
  • nowy kwestionariusz
  • ocena instalacji znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z niemieckim Dodatkiem 3 do normy DIN EN 62305-2
 
  • uproszczone użycie strefowej koncepcji ochrony odgromowej w obliczeniach
  • NOWOŚĆ: aspekt ekonomiczny zgodnie z normą IEC 62305-2
  • szybki i łatwy dobór środków ochrony w celu zmniejszenia ryzyka
  • zmieniona zawartość wydruków
  • uwzględnienie dostosowań normatywnych dla poszczególnych krajów w oparciu o podstawę obliczeń zgodnie z IEC 62305-2