Moduł DEHN Earthing Tool - obliczanie długości uziomów

Moduł DEHN Earthing Tool służy do obliczania wymaganej długości uziomów zgodnie z normą IEC 62305-3 w zależności od rodzaju uziomu (uziom fundamentowy, uziom otokowy, pręt uziemiający). Do określenia wymaganej długości uziomów konieczna jest wiedza na temat rezystywności gruntu.