Moduł DEHN Air-Termination Tool - obliczanie długości iglic

Za pomocą modułu DEHN Air-Termination Tool można obliczyć długość iglic w zależności od przyjętej klasy LPS zgodnie z IEC 62305-3.


Do określenia wysokości iglic wymagane są rysunki sporządzone w zależności od przyjętej klasy LPS. Oprogramowanie zawiera różne zestawy obliczeń, które ułatwiają ten proces. Celem jest technicznie poprawne zewnętrzne urządzenie piorunochronne. W tym kontekście ważne jest zwymiarowanie chronionych stref w zależności od wysokości iglic.