Historia zmian

 

 

Version 3.201 (May 2021)

 • New contact address for Germany

Version 3.200 (March 2021)

 • Start screen and risk analysis expanded with Dutch
 • Ground flash density map added for the Netherlands
 • Hungarian standard version updated to standard MSZ EN 62305-2:2012(TvMI7.2+7.3+7.4)
 • Corrections of Czech and Russian translations
 • Contact address for Brazil updated
 • Further fault corrections

Version 3.15 (July 2020)

 • Update of the company name DEHN
 • Updating the links
 • Added selection MySQL 5 in connection settings
 • Extension of the risk analysis to include the Portuguese language
 • Extension of the risk analysis by the standard ABNT NBR 5419-2:2015
 • Correction in translations
 • Corrections in printouts and questionnaires 
 • Further bug fixes

Version 3.12 (June 2018)

 • DEHNselect SPD Tool
  - Extension to include the languages English, French and Italian
  - Adjustment to DIN VDE 0100-443 and 0100-534
  - Update of available products
  - Maintenance of gross prices for Germany
  - Improvement of the product comparison
  - Export of the bill of materials in Excel
  - Transfer of project and performance data from DEHN Risk Tool
  - Further corrections and improvements

Version 3.11 (June 2018)

DEHN Risk Tool

- New Hungarian standard version MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2:2016.07.01)
- New Belgian ground flash density map
- Increase of the maximum building dimensions
- Elimination of former problems when exporting projects with complex structures
- Various corrections to and updates of the print-out and questionnaire (translation and representation errors, new standards, etc.) 
- Various additional error corrections 

Note on DEHNsupport Basic Version

The Excel tool for calculating the separation distance which was previously included in the Basic Version is no longer available.
This tool does not comply with current standards and is no longer offered.

We therefore advise against further use of this Excel tool!

Please feel free to contact us for more detailed information on the corrections made to the DEHNsupport Toolbox version 3.11. 

Wersja 3.102.09 (lipiec 2016)

Rozwiązanie problemów z aktualizacją

 • DEHN Risk Tool
  - rozwiązanie problemów z normą BS EN 62305-2:2012 (dotyczy parametrów pSPD/pEB)
  - rozwiązanie problemów z parametrem ptu
  - automatyczny przegląd i informacja o błędach w parametrach pSPD / pEB / ptu
  - poprawki tłumaczeń

Projekty, które zostały już utworzone, będą sprawdzane pod kątem wyżej wymienionych błędów podczas uruchomienia aktualizacji.
Jeśli jeden z ww. błędów pojawił się w projekcie, sugerowana jest automatyczna korekta (zalecane).
Ważne: po skorygowaniu wadliwego projektu mogą być konieczne dalsze środki ochronne!

Wersja 3.1 (kwiecień 2015)

Zmiany:

 • Ogólne zmiany w programie DEHNsupport Toolbox
  - poprawki tłumaczenia w chorwackiej wersji językowej
  - poprawki tłumaczenia we francuskiej wersji językowej
  - nowy moduł DEHNselect SPD Tool

Poprawki błędów aktualizacji

 • Analiza ryzyka
  - liczne poprawki błędów
  - możliwy wydruk / eksport listy kosztów

Wersja 3.002 (sierpień 2014)

Zmiany:

 • okładka wydruku analizy ryzyka
 • automatyczne umieszczanie nazwiska autora projektu
 • dodanie języka polskiego
 • implementacja normy CEI 81-3

Poprawki błędów

 • błąd wydruku: obiekt złożony
 • błąd wydruku: analiza ryzka o długości ponad 21 wersów
 • błąd wydruku: liczba stron
 • błąd w module Distance Tool: zamknięcie programu podczas drukowania
 • błąd w module Distance Tool: zapisywanie
 • błąd wyświetlania w schemacie "Windows classic"
 • błąd w podglądzie wydruku eksportu
 • poprawki błędów tłumaczenia

Wersja 3.001 (luty 2014)

 • poprawki błędów

Wersja 3 (październik 2013)

 • DEHN Risk Tool module
  - implementacja 2. wydania normy IEC 62305-2 i jej krajowych odpowiedników
  - nowy wygląd
  - uproszczone wprowadzanie parametrów
  - nowa struktura programu
  - podsumowanie parametrów pomiarowych
  - dodanie aktywnego formularza, którego zawartość może być określona za pomocą menu wyboru
  - zmiana formy wydruku
Wersja 2.047 (listopad 2012)

 • DEHNsupport Toolbox
  - dodatki językowe
  - poprawki w bazie danych
 • DEHN Risk Tool
  - ułożenie linii w kolejności alfabetycznej (zakładka "Linia")
 • DEHN Distance Tool module
  - poprawione obliczenia dla dachów czterospadowych
  - poprawiona funkcja "Punkt pomiaru" w sytuacji, gdy znajduje się on na liniach ukośnych
  - poprawiona funkcja "Punkt trafienia"
  - poprawiona funkcja "Poziom potencjału" dla kilku połączonych budynków
Wersja 2.046 (kwiecień 2012)
 • DEHNsupport Toolbox
  - poprawki w bazie danych,
  - poprawki dostrzeżonych błędów.
Wersja 2.045 (marzec 2012)
 • DEHNsupport Toolbox
  - nowa pozycja w programie i nowe funkcje pamięci różnych modułów,
  - dopasowanie do bazy danych
  - dodatki językowe
 • DEHN Risk Tool
  - dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Rosji
  • DEHN Distance Tool
   - rozszerzenie funkcjonalności: wstawianie / usuwanie firmowego logo
   - rozszerzenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków o skomplikowanej strukturze
   - poprawienie wyświetlania budynków z uziomami płytkimi
   - zdefiniowanie minimalnej głębokości uziomu jako 0,1 m
Wersja 2.044 (wrzesień 2011)

 • Nowa wersja modułu DEHN Distance Tool (v. 2.0)
  - ulepszenie rozdzielczości graficznej i funkcji powiększania (zoom)
  - możliwość wprowadzenia większych wymiarów budynku: długość i szerokość do 250 m, wysokość do 300 m
  - dodanie opcji dachu spadzistego,
  - rozszerzenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków o skomplikowanej strukturze
  - oznaczanie kolorem poszczególnych przewodów
  - ulepszenie opcji przechwytywania w menu "Dopasuj LPS"
  - dodanie opcji kopiowania dla iglic i punktów pomiarowych
  - dodanie opcji komentarza
  - dodanie definicji punktu uderzenia
  - aktualizacja opcji drukowania
  - aktualizacja pliku pomocy dla modułu DEHN Distance Tool
Wersja 2.043 (lipiec 2011)
- dodanie języka macedońskiego
- dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Macedonii w module DEHN Risk Tool
- możliwość wybrania macedońskiej normy MKS EN 62305 jako podstawy kalkulacji
- aktualizacja węgierskiej bazy danych gęstości wyładowań atmosferycznych
- odniesienia do norm EN 50164-1 .... -5 (informacja o wymaganiach jakościowych dla LPS) zostały zawarte w długim/krótkim raporcie analizy ryzyka (1 strona)
Wersja 2.042 (grudzień 2010)
- dodanie języka węgierskiego
- dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Węgier w module DEHN Risk Tool
- możliwość wybrania węgierskiej normy MSZ EN 62305 jako podstawy kalkulacji
- dodanie w wersji austriackiej informacji nt. analizy ryzyka zgodnie z normą ÖVE/ÖNORM EN 62305-2:2010,
- zmieniono współczynniki Lf, LO i rf, obowiązuje w Austrii od 20.03.2010 r.
- aktualizacja francuskiej bazy danych gęstości wyładowań atmosferycznych
- poprawki tłumaczenia w rosyjskiej wersji językowej
Wersja 2.041 (czerwiec 2010)
Jeśli sporządziłeś analizę ryzyka lub edytowałeś lub zaznaczyłeś już istniejące obliczenia przy pomocy programu w wersji 2.040 opublikowanej 12.07.2010, wówczas wyniki obliczeń są niepoprawne! W tak sporządzonych obliczeniach komponenty ryzyka RA oraz RU (porażenie istot żywych wewnątrz i na zewnątrz obiektu) nie zostały uwzględnione.

Aby skorygować ten błąd, należy zainstalować program w wersji 2.041 i ponownie wykonać obliczenia.

Uwaga: Błąd pojawia się tylko w analizach, w których została stworzona przynajmniej jedna strefa ochrony odgromowej.
Wersja 2.040 (czerwiec 2010)
- dodanie języka polskiego
- dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Polski w module DEHN Risk Tool
- możliwość wybrania polskiej normy PN-EN 62305 jako podstawy kalkulacji
- dodanie języka rosyjskiego