Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN arc fault protection FAQ
FAQ - elektrownie wiatrowe

FAQ - elektrownie wiatrowe

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące elektrowni wiatrowych

Pytanie: Jaka klasa LPS powinna być stosowana w przypadku elektrowni wiatrowych?
Odpowiedź: Norma IEC 61400-24 wymaga, aby zawsze chronić elektrownie wiatrowe zgodnie z klasą I LPS, o ile analiza ryzyka nie wykaże inaczej.

 

Pytanie: Jakie normy należy stosować w celu ochrony elektrowni wiatrowych przed uderzeniami piorunów?
Odpowiedź: W tym zakresie pomocna będzie norma IEC 61400-24, normy z serii IEC 62305, wytyczne towarzystwa Germanischer Lloyd z 2010 r. dotyczące certyfikacji elektrowni wiatrowych oraz norma DNVGL-ST-0076 "Design of electrical installations for wind turbines" z roku 2015.

 

Pytanie: Jakie środki ochrony odgromowej należy zastosować w elektrowniach wiatrowych?
Odpowiedź: Urządzenie piorunochronne składa się z zewnętrznego urządzenia piorunochronego i ochrony przepięciowej. W skład zewnętrznego urządzenia piorunochronnego wchodzi układ zwodów oraz przewody odprowadzające, które odprowadzają prąd piorunowy do ziemi określonymi ścieżkami.
W celu zapewnienia ochrony przepięciowej zaleca się stosowanie ograniczników przepięć (SPD) we wszystkich zagrożonych obszarach.

 

Pytanie: Jakie są typy ograniczników przepięć?
Odpowiedź: Ograniczniki przepięć dzielą się na ograniczniki przepięć typu 1, typu 2 i typu 3. W zależności od typu ograniczniki posiadają inną zdolność do odprowadzania prądów piorunowych i napięciowy poziom ochrony (maksymalne napięcie w przypadku odprowadzania prądu).

 

Pytanie: Jakiego typu ogracznika powinienem użyć?
Odpowiedź: Ważne jest to, z której strefy ochrony odgromowej (LPZ) chroniona linia jest wprowadzona do elektrowni wiatrowej. Jeśli część linii zasilającej znajduje się w LPZ 0A, należy spodziewać się bezpośredniego uderzenia pioruna w linię. W tym przypadku wymagany jest ogranicznik typu 1 (np. przyłączenie do transformatora, niezabezpieczone czujniki gondoli). Ponadto ogranicznik przepięć typu 1 zainstalowany na przyłączeniu transformatora tworzy połączenie wyrównawcze w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w turbinę wiatrową.
Jeżeli do elektrowni wiatrowej wprowadzone są linie ze strefy LPZ 0B lub wyższej, należy spodziewać się tylko przepięć i dlatego zaleca się stosowanie ograniczników typu 2.
 

 

Pytanie: Jakie rozróżniamy ograniczniki przepięć?
Odpowiedź: Oprócz podziału na różne typy ogranicznikie przepięć firmy DEHN dzielą się na urządzenia z serii Red/Line i Yellow/Line.
Ograniczniki z serii Red/Line stosuje się do części zasilającej instalacji PV. Ograniczniki z serii Yellow/Line stosuje się do linii sygnałowych i komunikacyjnych.

 

Pytanie: Czy należy monitorować stan ograniczników przepięć?
Odpowiedź: Zarówno norma IEC 61400-24, jak i wytyczne towarzystwa Germanischer Lloyd zalecają, aby monitorować ograniczniki przepięć w sposób ciągły. Ograniczniki Red/Line mogą być monitorowane poprzez zintegrowany zdalny zestyk sygnalizacyjny (bezpotencjałowy zestyk przełączny). Sygnalizuje on odłączenie modułu zabezpieczającego z powodu przeciążenia.
Ograniczniki przepięć Blitzductor XT z grupy Yellow/Line można włączyć w system monitorowania stanu za pośrednictwem modułów DRC. System ten z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizuje, że moduł musi zostać wymieniony.

 

Pytanie: Czy należy wymienić ogranicznik przepięć po każdym zadziałaniu?
Odpowiedź: Nie! Ograniczniki przepięć DEHN potrafią wielokrotnie odprowadzać prądy piorunowe. Zostało to udowodnione w toku licznych badań laboratoryjnych i potwierdzone wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

 

Pytanie: Co powinna zawierać koncepcja ochrony odgromowej dla turbiny wiatrowej?
Odpowiedź: Koncepcja ochrony odgromowej musi określać poszczególne strefy ochrony odgromowej zgodnie z IEC 61400-24 i niezbędne środki ochronne. Na środki ochrony składają się integralne części urządzenia piorunochronnego, a mianowicie zewnętrzne urządzenie piorunochronne, ochrona przepięciowa i instalacja uziemiająca. Nasi doradcy techniczni chętnie udzielą Ci wskazówek, jak stworzyć kompleksową koncepcje ochrony.

 

Pytanie: Jakie elementy należy włączyć do systemu połączeń wyrównawczych?
Odpowiedź: Do systemu połączeń wyrównawczych należy podłączyć wszystkie metalowe komponenty elektrowni wiatrowej, dotyczy to również zabetonowanych elementów zbrojenia. Elementy dostępne, takie jak drabiny, muszą być podłączone do systemu połączeń wyrównawczych w odstępach 20 m, aby zapobiec niebezpiecznym różnicom potencjałów w przypadku uderzenia pioruna.

Powrót na górę