DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Szkolenia: oferta

Poszerz swoją wiedzę

Firma DEHN POLSKA organizuje kursy ogólne i specjalistyczne z zakresu ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami. Tematyka kursów obejmuje m.in.:

  • omówienie obowiązujących i wprowadzanych norm i zaleceń dotyczących ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami,
  • przedstawienie zasad projektowania i wykonania instalacji piorunochronnej na różnego rodzaju obiektach budowlanych,
  • przedstawienie sposobów doboru ograniczników przepięć do instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych,
  • omówienie obowiązujących i wprowadzanych norm i zaleceń dotyczących badania odporności udarowej urządzeń elektronicznych,
  • przedstawienie zasad doboru ograniczników przepięć w systemach przesyłu sygnałów,
  • przedstawienie sposobów ograniczania przepięć do instalacji elektrycznej zasilającej systemy elektroniczne.

Czas trwania szkolenie (w zależności od zakresu i tematyki kursu) może wynosić od 4 do 15 godzin.