DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Publikacje: oprogramowanie DEHNsupport

DEHNsupport Toolbox - oprogramowanie wspomagające projektowanie systemów ochrony odgromowej

Oprogramowanie DEHNsupport zawiera programy dla projektantów i instalatorów służące do zarządzania ryzykiem szkód piorunowych i do obliczeń: wysokości iglic, odstępów izolacyjnych oraz obliczeń i sprawdzania wymaganej długości uziomów. Podstawą są wymagania norm PN-EN 62305-x. Obok wymagań uniwersalnych w programie zawarte są również wymagania dodatkowe poszczególnych krajów, np. mapy aktywności burzowej.

Wskazówka:
Ewentualne problemy powstałe podczas korzystania z programu mogą wynikać ze zbyt wysokiego poziomu zabezpieczeń makr ustawionego w programie Excel. Aby usunąć problem, uruchom program Excel, przejdź do zakładki Narządzia / Makro / Zabezpieczenia / Poziom zabezpieczeń i ustaw niższy poziom zabezpieczeń.

Historia zmian w programie:

go Wersja 3.002 (08.2014)
Zmiany
 • okładka wydruku analizy ryzyka
 • automatyczne umieszczanie nazwiska autora projektu
 • dodanie języka polskiego
 • implementacja normy CEI 81-3
Poprawki błędów
 • błąd wydruku: obiekt złożony
 • błąd wydruku: analiza ryzka o długości ponad 21 wersów
 • błąd wydruku: liczba stron
 • błąd w module Distance Tool: zamknięcie programu podczas drukowania
 • błąd w module Distance Tool: zapisywanie
 • błąd wyświetlania w schemacie "Windows classic"
 • błąd w podglądzie wydruku eksportu
 • poprawki błędów tłumaczenia
go Wersja 3.001 (02.2014)
 • poprawki błędów
go Wersja 3 (10.2013)
Moduł DEHNrisk Tool
 • implementacja 2 . wydania normy IEC 62305-2 i jej krajowych odpowiedników
 • nowy wygląd
 • uproszczone wprowadzanie parametrów
 • nowa struktura programu
 • podsumowanie parametrów pomiarowych
 • dodanie aktywnego formularza, którego zawartość może być określona za pomocą menu wyboru zmiana formy wydruku
go Wersja 2.047 (11.2012)

DEHNsupport Toolbox

 • dodatki językowe,
 • poprawki w bazie danych.

Moduł DEHN Risk Tool

 • ułożenie linii w kolejności alfabetycznej (zakładka "Linia").

Moduł DEHN Distance Tool

 • poprawione obliczenia dla dachów czterospadowych,
 • poprawiona funkcja "Punkt pomiaru" w sytuacji, gdy znajduje się on na liniach ukośnych,
 • poprawiona funkcja "Punkt trafienia",
 • poprawiona funkcja "Poziom potencjału" dla kilku połączonych budynków.
go Wersja 2.046 (04.2012)
DEHNsupport Toolbox
 • poprawki w bazie danych,
 • poprawki dostrzeżonych błędów.
go Wersja 2.045 (03.2012)
DEHNsupport Toolbox
 • nowa pozycja w programie i nowe funkcje pamięci różnych modułów,
 • dopasowanie do bazy danych,
 • dodatki językowe.
Moduł DEHN Risk Tool
 • dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Rosji.
Moduł DEHN Distance Tool
 • rozszerzenie funkcjonalności: wstawianie / usuwanie firmowego logo,
 • rozszerzenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków o skomplikowanej strukturze,
 • poprawienie wyświetlania budynków z uziomami płytkimi,
 • zdefiniowanie minimalnej głębokości uziomu jako 0,1 m.
go Wersja 2.044 (09.2011)
Nowa wersja modułu DEHN Distance Tool (v. 2.0)
 • ulepszenie rozdzielczości graficznej i funkcji powiększania (zoom),
 • możliwość wprowadzenia większych wymiarów budynku: długość i szerokość do 250 m, wysokość do 300 m,
 • dodanie opcji dachu spadzistego,
 • rozszerzenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków o skomplikowanej strukturze,
 • oznaczanie kolorem poszczególnych przewodów,
 • ulepszenie opcji przechwytywania w menu "Dopasuj LPS",
 • dodanie opcji kopiowania dla iglic i punktów pomiarowych,
 • dodanie opcji komentarza,
 • dodanie definicji punktu uderzenia,
 • aktualizacja opcji drukowania,
 • aktualizacja pliku pomocy dla modułu DEHN Distance Tool.
go Wersja 2.043 (07.2011)
 • dodanie języka macedońskiego,
 • dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Macedonii w module DEHN Risk Tool,
 • możliwość wybrania macedońskiej normy MKS EN 62305 jako podstawy kalkulacji,
 • aktualizacja węgierskiej bazy danych gęstości wyładowań atmosferycznych,
 • odniesienia do norm EN 50164-1 .... -5 (informacja o wymaganiach jakościowych dla LPS) zostały zawarte w długim/krótkim raporcie analizy ryzyka (1 strona).
go Wersja 2.042 (12.2010)
 • dodanie języka węgierskiego,
 • dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Węgier w module DEHN Risk Tool,
 • możliwość wybrania węgierskiej normy MSZ EN 62305 jako podstawy kalkulacji,
 • dodanie w wersji austriackiej informacji nt. analizy ryzyka zgodnie z normą ÖVE/ÖNORM EN 62305-2:2010, zmieniono współczynniki Lf, LO i rf, obowiązuje w Austrii od 20.03.2010 r.,
 • aktualizacja francuskiej bazy danych gęstości wyładowań atmosferycznych,
 • poprawki językowe w rosyjskiej wersji językowej.
go Wersja 2.041 (07.2010)
 • Jeśli sporządziłeś analizę ryzyka lub edytowałeś lub zaznaczyłeś już istniejące obliczenia przy pomocy programu w wersji 2.040 opublikowanej 12.07.2010, wówczas wyniki obliczeń są niepoprawne! W tak sporządzonych obliczeniach komponenty ryzyka RA oraz RU (porażenie istot żywych wewnątrz i na zewnątrz obiektu) nie zostały uwzględnione.

  Aby skorygować ten błąd, należy zainstalować program w wersji 2.041 i ponownie wykonać obliczenia.

  Uwaga: Błąd pojawia się tylko w analizach, w których została stworzona przynajmniej jedna strefa ochrony odgromowej.
go Wersja 2.040 (07.2010)
 • dodanie języka polskiego,
 • dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Polski w module DEHN Risk Tool,
 • możliwość wybrania polskiej normy PN-EN 62305 jako podstawy kalkulacji,
 • dodanie języka rosyjskiego.

 
go zarejestruj swoją kopię oprogramowania DEHNsupport (uzyskanie numeru rejestracyjnego niezbędnego do uruchomienia programu)

go pobierz wersję demonstracyjną oprogramowania DEHNsupport Toolbox [97 MB]

go pobierz folder "DEHNsupport - pomoc w obliczeniach projektowych" DS 709

go pobierz licencję użytkowania oprogramowania DEHNsupport

go pobierz instrukcję instalacji wielostanowiskowej oprogramowania DEHNsupportDo przeglądania plików PDF wymagana jest przeglądarka Adobe Reader w wersji 9 lub wyższej.