DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW

Publikacje: norma PN-EN 50164

Jakość komponentów ochrony odgromowej firmy DEHN w kontekście normy PN-EN 50164-1 i 2

We wrześniu 2010 ustanowione zostały przez PKN w języku polskim dwa pierwsze arkusze wieloarkuszowej normy PN-EN 50164:

Wymagania normy PN-EN 50164 zostały przywołane w normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych PN-EN 62305, nakładając na projektantów i wykonawców obowiązek stosowania elementów urządzenia piorunochronnego (LPC) spełniających wymagania dotyczące wymiarów oraz prób jakościowych. Zgodnie z zapisem PN-EN 62305-3 w punkcie dotyczącym elementów LPS znalazł się nakaz, aby wszystkie elementy stosowane do budowy LPS spełniały wymogi wieloczęściowej normy EN 50164.

W związku pojawiającymi się w prasie oraz wygłaszanymi podczas konferencji i sympozjów informacjami dotyczącymi zakresu badań obejmowanych przez normę PN-EN 50164 informujemy o zakresie badań, jakim odpowiadają wyroby firmy DEHN.

W przypadku pierwszego arkusza normy PN-EN 50164-1 "Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych" podstawowym celem badań elementów łączeniowych są badania elektryczne odporności na działanie prądu piorunowego.

Po wstępnym starzeniu (w mgle solnej i wilgotnej atmosferze siarki) elementy - bez oczyszczania - poddawane są trzykrotnemu oddziaływaniu prądu probierczego, który ma odwzorować udar piorunowy. Element przeszedł pomyślnie próby, jeżeli:

Jak widać z powyższych zapisów, norma PN-EN 50164-1 nie jest arkuszem, który służy do sprawdzania odporności korozyjnej elementów LPS, ale arkuszem związanym z próbami elektrycznymi pozwalającymi sprawdzić odporność elementów na działanie prądu pioruna zgodnie z określoną przez producenta klasą odporności N lub H.

Firma DEHN swoje elementy łączeniowe, przebadane zgodnie z normą PN-EN 50164-1, oznacza w katalogu poprzez symbol "tested" (w wersji angielskiej) lub "geprüft" (w wersji niemieckiej).

Na stronie internetowej www.dehn.de dostępne są skrócone protokoły pomiarowe dla wszystkich przebadanych elementów informujący o klasie odporności N lub H.

Wymogi dotyczące badań elementów urządzenia piorunochronnego - wbrew pojawiającym się obecnie twierdzeniom - nie powinny być zaskoczeniem dla osób zajmujących się na poważnie problematyką ochrony odgromowej. Już w 2001 r. w artykule zamieszczonym we wrześniowym numerze czasopisma Elektroinstalator prof. Andrzej Sowa opisał sposób przeprowadzania badań elementów LPS zgodnie z normą europejską EN-50164. Pierwsza wersja normy została ustanowiona przez CENELC w roku 1999, a wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny we wrześniu 2002 roku jako PN-EN 50164-1. Odwołania do tej normy pojawiające się w PN-EN 62305-3 również nie powinny być zaskoczeniem, bowiem arkusz nr 3 normy dotyczącej ochrony odgromowej został opublikowany w Polsce w sierpniu 2006 roku.

Również twierdzenie, że w przypadku elementów łączeniowych podstawowym kryterium jakościowym jest trwałość powłoki wynikająca z badan w komorze solnej, nie znajduje potwierdzenia w zapisach normy. Elementy łączeniowe mają nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo urządzenia piorunochronnego dla ludzi i pobliskich instalacji w przypadku bezpośredniego wyładowania. Podejmowane próby dyskredytowania producentów innych wyrobów bez odniesienia do zasadniczych badań na odporność na działanie prądu piorunowego można uznać za daleko posuniętą nadinterpretację.

W zakresie przewodów i uziomów wykorzystywanych do budowy urządzenia piorunochronnego oferowane przez firmę DEHN wyroby spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 50164-2 "Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów". Dotyczy to wszystkich parametrów podlegających ocenie zgodnie z zapisami normy, tj. kształtów i przekrojów, parametrów mechanicznych i elektrycznych. W katalogu EB (ochrona odgromowa) do wszystkich tych elementów została przypisana norma EN 50164-2.

Dodatkowe informacje na temat parametrów elektrycznych i mechanicznych produktów firmy DEHN można znaleźć w kartach katalogowych.


Kliknij rysunek, aby powiększyć

Publikacje

Informacja nt. statusu prawnego normy PN-EN 50164

Badanie komponentów LPS zgodnie z normą PN-EN 50164

Badanie elementów urządzenia piorunochronnego

Wymagania w stosunku do elementów urządzenia piorunochronnego

Nowa normy PN-EN 62305 i PN-EN 50164 - nowe obowiązki i odpowiedzialność dla projektanta i wykonawcy w zakresie stosowanych elementów do budowy LPS

DEHN POLSKA informuje (1/2010): konieczność spełniania wymagań normy PN-EN 50164


 

Najwyższa jakość

Komponenty stosowane do budowy systemu uziemień i połączeń wyrównawczych powinny przejść badania zgodnie z wieloarkuszową normą PN-EN 50164. Gwarantuje to pewność i bezpieczeństwo wykonanego z nich systemu ochrony odgromowej oraz jednocześnie spełnienie zapisów zawartych w normie dotyczącej ochrony odgromowej PN-EN 62305.

Wszystkie złączki, szyny uziemiające, punkty uziemiające, które przeszły testy laboratoryjne (były poddawane oddziaływaniom prądu piorunowego) zostały oznaczone w katalogu "Ochrona odgromowa" symbolem "tested / geprüft".

Jednocześnie dla elementów służących do budowy systemu uziemień, przez które możliwy jest przepływ prądu zwarcia w katalogu zamieszczono wartości wytrzymywanego 1-sekundowego prądu zwarcia.