DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Produkty: informacje ogólne / ochrona przed przepięciami - sieci sygnałowe i teleinformatyczne

Dlaczego należy stosować ochronę przed przepięciami?

Sam zewnętrzny system ochrony odgromowej nie zapewni całkowitego bezpieczeństwa. Chroni on budynek jedynie przed pożarem i innymi szkodami, lecz nie zapobiegnie zniszczeniu instalacji elektrycznej przez prąd piorunowy wnikający do budynku w wyniku pobliskiego uderzenia pioruna. Przepięcia mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne oraz doprowadzić do zaprószenia ognia.

Inną typową przyczyną uszkodzenia urządzeń elektrycznych i sieci teleinformatycznych są operacje łączeniowe w instalacji elektrycznej. Także w tym przypadku ochronę można zrealizować za pomocą urządzeń firmy DEHN.

Pamiętaj, iż najbardziej uciążliwe zagrożenia dotyczą nie tylko gospodarstw domowych, ale również firm, których działalność jest w pełni uzależniona od prawidłowego funkcjonowania systemów technicznych. Rozbudowane sieci teleinformatyczne stanowią fundament nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego. Ich awaria może spowodować poważne uszkodzenia i straty, a nawet mogą doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa.

Przyczyny zakłóceń w sieciach teleinformatycznych mogą być różne. Jak pokazują statystyki firm ubezpieczeniowych ponad 30% uszkodzeń jest spowodowanych przez zakłócenia elektromagnetyczne.

Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu (EMC) obowiązują od 1.01.1996. Jest w nich mowa m.in. o warunkach niezbędnych do bezawaryjnej pracy systemów elektrycznych i elektronicznych. Obecny stan wiedzy technicznej pozwala na stosowanie skutecznych środków ochrony instalacji i systemów przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięciami powstałymi z różnych przyczyn.

Ograniczniki przepięć chroniące przed prądem piorunowym / ograniczniki przepięć

Ze względu na zastosowanie urządzenia ochronne dzielą się na ograniczniki chroniące przed prądem piorunowym (ograniczniki przepięć typu 1, potocznie odgromniki; ang. lightning current arrester) oraz ograniczniki przepięć typu 2 i typu 3 (ang. surge arrester).

Aby zapewnić kompletną ochronę przed przepięciami, należy zabezpieczyć jednocześnie instalacje elektryczne oraz sieci teleinformatyczne.

Żółta/Seria · Ochrona przed przepięciami - Sieci sygnałowe i teleinformatyczne

Awaria telefonu, faksu, komputera, a nawet całego systemu informatycznego lub systemu automatyki to w dzisiejszych czasach ryzyko zbyt wysokie, aby móc je zaakceptować. Ponad 25% awarii systemów informatycznych jest spowodowanych przepięciami powstałymi wskutek zakłóceń elektromagnetycznych.

Chroń swój system!

Szybki dobór ograniczników przepięć do danego interfejsu, systemu, łącza, sieci zawsze z pomocą tabel doboru. Znajdują się one w katalogu pełnym UE.

W przypadku bardzo nietypowych instalacji lub zastosowań wybierając ogranicznik przepięć, kieruj się zasadą, aby poziom ochrony UP był poniżej poziomu odporności na przepięcia urządzenia końcowego zainstalowanego w obwodzie komunikacyjnym / sygnalizacyjnym za ogranicznikiem.

Ponieważ poziom odporności często nie jest znany, należy użyć innej metody porównawczej. Zgodnie z badaniami na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) urządzenia elektryczne i elektronie muszą charakteryzować się pewnym poziomem odporności na zakłócenia sieciowe (przepięcia). Procedury i wymagania badań są określone w normie PN-EN 61000-4-5.

Klasyfikacja instalacji od 0 do X oznacza pewne środowiskowe warunki elektromagnetyczne. W zależności od klasyfikacji instalacji określane są różne poziomy odporności urządzeń na przepięcia (1-4). Urządzenia badane zgodnie z poziomem testowym 1 mają najniższą odporność na przepięcia, natomiast urządzenia badane zgodnie z poziomem 4 mają największą odporność na przepięcia. Poziom testowy jest zwykle określony w specyfikacji urządzenia lub można uzyskać o nim informację od producenta. Uwzględniając ochronę zapewnioną przez ogranicznik przepięć, oznacza to, iż przenoszona energia cieplna musi być mieć wartość niższą niż poziom odporności chronionego urządzenia.


go Czerwona/Seria · Ochrona przed przepięciami - Instalacje elektryczne

go pobierz folder "DEHN chroni" DS 509

go pobierz folder "DEHN chroni przed przepięciami: dom, biuro, przemysł" DS 614