DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Produkty: oprogramowanie DEHNsupport

DEHNsupport Toolbox - pomoc w obliczeniach

Oprogramowanie DEHNsupport zawiera programy dla projektantów i instalatorów służące do zarządzania ryzykiem szkód piorunowych i do obliczeń: wysokości iglic, odstępów izolacyjnych oraz obliczeń i sprawdzania wymaganej długości uziomów. Podstawą są wymagania norm PN-EN 62305-x. Obok wymagań uniwersalnych w programie zawarte są również wymagania dodatkowe poszczególnych krajów, np. mapy aktywności burzowej. Oprogramowanie jest wielojęzyczne i aktualnie obsługuje następujące języki: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski, rosyjski, chorwacki.


Oprogramowanie DEHNsupport zawiera następujące moduły:

DEHN Risk Tool:
Sporządzanie analizy ryzyka wg PN-EN 62305-2
Analiza ryzyka dotyczy potencjalnych zagrożeń dla obiektu budowlanego. Umożliwia naukowy dobór uzasadnionych również ekonomicznie środków ochrony z uwzględnieniem własności obiektu oraz jego aktualnego przeznaczenia.

space

DEHN Distance Tool:
Obliczanie odstępu izolacyjnego wg PN-EN 62305-3
(wg metody punktów potencjałowych)
Pozwala na modelowanie 3D obiektu i skraca czas pracy projektanta dzięki automatycznym obliczeniom odstępu izolacyjnego.

space

DEHN Air-Termination Tool:
Obliczanie wysokości iglic wg PN-EN 62305-3
Dotyczy ochrony urządzeń na dachu. Z pomocą tego modułu można obliczać wymaganą wysokość iglic w zależności od przyjętej klasy ochrony odgromowej.

space

DEHN Earthing Tool:
Obliczanie długości uziomów wg PN-EN 62305-3
Sprawdzenie wymaganej długości uziomu z uwzględnieniem danego typu uziomu i rezystywności gruntu oraz ważnych współczynników normatywnych.

DEHNselect SPD Tool
Dobór i wymiarowanie ograniczników przepięć.


Uwaga:

Oprogramowanie składa się z:

Nakładka graficzna o nr kat. 099 402 nie jest samodzielnym programem i do jej funkcjonowania niezbędne jest posiadanie programu głównego (nr kat. 199 993).

Można też zakupić obydwie pozycje (nr kat. 199 993 + nr kat. 199 964), zamawiając produkt o nr kat. 199 944.

Licencja upoważnia do jednoczesnego użytkowania oprogramowania na 2 stanowiskach roboczych.

Aktualną cenę oprogramowania można sprawdzić w cenniku.


WYMAGANIA SYSTEMOWE


SZKOLENIA

Prowadzimy warsztaty z obsługi oprogramowania DEHNsupport, podczas których uczestnicy uczą się praktycznego korzystania z zaawansowanych funkcji wspomagających obliczenia i projektowanie systemów ochrony odgromowej.

Szkolenie z obsługi oprogramowania jest bezpłatne (dla 2 osób / licencję).

go sprawdź terminy szkoleń


Oprogramowanie DEHNsupport zdobyło wyróżnienie wojewody lubuskiego w konkursie "Najlepszy innowacyjny produkt lub technologia elektrotechniczna", który miał miejsce podczas VI Lubuskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-Mitel 2010". Konferencja odbyła się w dniach 21-23.04.2010 w Gorzowie Wielkopolskim.


Oprogramowanie DEHNsupport jest oparte na zarządzaniu klientem i projektem. Wszystkie obliczenia mogą być strukturyzowane i trwale przechowywane.

Aby zarządzać obliczeniami należy:
a) stworzyć profil użytkownika oraz
b) stworzyć projekt dla użytkownika.

Obliczenia są zapisywane w pliku projektu i mogą być odczytane oraz zmodyfikowane w późniejszym czasie. Dane mogą być zapisane dla konkretnego klienta lub projektu - jest to później wykazane w raportach bazujących na wynikach obliczeń.

Szczegółowe informacje i wsparcie techniczne zapewnia biuro w Warszawie. Zapytania można wysyłać także na adres: dehnsupport@dehn.pl (pod tym adresem nie przyjmujemy zamówień i nie udzielamy informacji handlowych; w tym celu prosimy o kontakt z Działem Handlowym).

go pobierz wersję demo oraz publikacje dotyczące oprogramowania DEHNsupport

go zarejestruj swoją kopię oprogramowania DEHNsupport (uzyskanie numeru rejestracyjnego niezbędnego do uruchomienia programu)