DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Produkty: informacje ogólne / ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa - ważniejsza niż kiedykolwiek

Systemy "zewnętrznej ochrony odgromowej" zapewniają ochronę budynków przed uszkodzeniem go w wyniku uderzenia pioruna. Normy przyjmują, iż w Polsce każdego roku piorun średnio uderza 2 razy na każdy kilometr kwadratowy. Prowadzi to do poważnych uszkodzeń.

Ochrona odgromowa to coś więcej niż klatka Faradaya zbudowana ze zwodów pionowych, przewodów odprowadzających i systemu uziemienia. Pod uwagę powinno się również brać elektromagnetyczne oddziaływanie pioruna i - w miarę możliwości - należy zastosować ekranowanie budynku. Nowoczesna ochrona odgromowa wykorzystuje bowiem wszystkie dostępne metalowe części obiektu do odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi. W przypadku obiektów ze stali i budynków ze zbrojonego betonu stalowe podpory oraz zbrojenie są połączone z przewodami odprowadzającymi. Do połączenia stalowego zbrojenia z wypustami uziemiającymi zostały stworzone specjalne zaciski. Nadbudówki dachowe nie są już łączone bezpośrednio z systemem zabezpieczającym - przed bezpośrednim uderzeniem pioruna chronią zwody pionowe oraz siatki zwodów poziomych.

Rodzina produktów DEHNiso jest systemem modułowym i można w łatwy sposób dopasować jej komponenty do konkretnego zastosowania. Podczas montażu systemu uziemiającego pod uwagę należy wziąć rezystywność gruntu. Dotyczy to montażu wszystkich rodzajów uziomów, także uziomów fundamentowych. Są one używane jako uziomy ochrony odgromowej, jeśli odpowiednie zaciski oczkowe i punkty są wyprowadzone z fundamentu. Należy pamiętać, aby zaciski oczkowe i punkty były chronione przed korozją. Przewód w plastikowej osłonce lub wysokostopowa stal nierdzewna (V4A) spełnia to wymaganie. Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonany przez specjalistę ds. ochrony odgromowej lub pod jego nadzorem.

Obowiązkową częścią systemu ochrony odgromowej są komponenty służące do wyrównywania potencjałów, zwanych inaczej wewnętrzną ochroną odgromową. Firma DEHN + SÖHNE oferuje komponenty i urządzenia niezbędne do stworzenia kompleksowego systemu ochrony odgromowej zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi normami.

go DEHN POLSKA informuje (1/2010): konieczność spełniania wymagań normy PN-EN 50164

 
go poznaj więcej informacji na temat normy PN-EN 50164