DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Produkty: badania, deklaracje i certyfikaty

Badania, deklaracje i certyfikaty

Badania potwierdzające zgodność osprzętu odgromowego z normą PN-EN 50164

zacisk krzyżowy (nr kat. 314 310)

zacisk krzyżowy (nr kat. 319 201)

zacisk do rynny (nr kat. 339 110)

zacisk uniwersalny MV do drutu (nr kat. 390 050)

zacisk uniwersalny MV do drutu (nr kat. 392 050)

obejma uziemiająca do rur (nr kat. 408 012)

obejma do rur spustowych (nr kat. 420 100)

obejma do rur spustowych (nr kat. 420 107)

szyna uziemiająca (nr kat. 472 209)

szyna uziemiająca (nr kat. 472 229)

wypust uziemiający (nr kat. 478 011)

wypust uziemiający (nr kat. 478 112)

obejma taśmowa do anten (nr kat. 540 103)

szyna wyrównywania potencjałów (nr kat. 563 020)

szyna wyrównywania potencjałów (nr kat. 563 200)

szyna wyrównywania potencjałów (nr kat. 563 201)


 

 

Deklaracje zgodności z Polską Normą

Deklaracja zgodności 1/2016 dla osprzętu odgromowego wg PN-EN 62561

Deklaracja zgodności 3/2007 dla ogranicznika EXFS i EXFS-KU

Deklaracja zgodności 2/2008 dla ograniczników przepięć w instalacjach zasilających niskiego napięcia wg PN-EN 61643-11 (Czerwona/Seria)

Deklaracja zgodności CE - UE 2006.01 dla urządzeń do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia (Czerwona/Seria)

Deklaracja zgodności 1/2008 z Polską Normą PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć w sieciach telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, automatyce (Żółta/Seria)


 

 

Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS

Oświadczenie w sprawie statusu produktów DEHN wobec wymagań Dyrektywy 2002/95/UE (w skrócie RoHS)


 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel są zobowiązani, a jednocześnie są jedynymi podmiotami upoważnionymi, do sporządzenia na piśmie deklaracji zgodności CE przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Deklaracja zgodności CE musi zostać sporządzona co najmniej w jednym z języków urzędowych Wspólnoty.

go więcej o oznakowaniu CE

Deklaracja zgodności CE

BLITZDUCTOR XT

DEHNbloc Maxi 760 FM

DEHNbloc M 1 255

DEHguard M YPV SCI 1000 (FM)

DEHNport

DEHNrail M 2P 150 (FM)

DEHNshield

MS Set

 

Certyfikat dla produktu w wykonaniu Ex, tzw. ATEX

Certyfikat europejski ATEX dla ogranicznika DEHNconnect

Certyfikat europejski ATEX dla ogranicznika DEHNpipe

Certyfikat europejski ATEX dla ogranicznika EXFS C1

Certyfikat europejski ATEX dla ogranicznika BLITZDUCTOR CT MD/EX

Certyfikat europejski ATEX dla ogranicznika BLITZDUCTOR XT EX

Certyfikat europejski ATEX dla iskierników separacyjnych EXFS 100