Prace pod napięciem w instalacjach PV (DC)

Moduły fotowoltaiczne generują napięcia do 1500 V DC. Dlatego znacznie przekraczają "niebezpieczną wartość" 120 V DC określone w niemieckim rozporządzeniu w sprawie zapobiegania wypadkom (DGUV Vorschrift 3, dawniej: BGV A3).

Prace pod napięciem w instalacjach PV

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest najważniejszym zadaniem sprzętu bezpieczeństwa DEHN do montażu i konserwacji. Chroń swoich pracowników podczas prac na dachu i w parkach solarnych.