Moduł DEHN Distance Tool - obliczanie odstępów separujących

Moduł DEHN Distance Tool umożliwia obliczania odstępów separujących według metody punktów potencjałowych. Zgodnie z najnowszą normą IEC 62305-3 nadbudówki dachowe powinny znajdować się w obszarze chronionym przez zwody pionowe lub układy zwodów podwyższonych (podwyższony przewód otokowy lub rozpięte linki) z zachowaniem obliczonego odstępu separującego.

W celu ułatwienia i przyspieszenia obliczeń w galerii rysunków udostępniono wcześniej zdefiniowane typy budynków. Po wybraniu typu budynku można podać jego wymiary (trójwymiarowe modelowanie budynku). Po wybraniu klasy LPS odstępy separujące są automatycznie obliczane i uwzględniane na rysunku. Do obliczeń wykorzystuje się parametry normatywne według zdefiniowanej klasy LPS. Bazują one na parametrach poziomu ochrony odgromowej (LPL).