Instalacje dachowe: budynek z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym bez zachowanego odstępu separującego

Jak wygląda urządzenie piorunochronne dla budynków bez zachowanego odstępu separującego (np. z metalowym dachem)?

Wymagania i uwagi normatywne:

Zgodnie z Dodatkiem 5 do normy DIN EN 62305-3, preferowane jest urządzenie piorunochronne, które nie ma bezpośredniego połączenia z instalacją zasilania fotowoltaicznego przy zachowaniu niezbędnego odstępu separującego. Jeśli nie da się zachować odstępu separującego obliczonego zgodnie z normą IEC 62305-2, zaleca się ustanowienie połączenia wyrównawczego i podłączenie ramy instalacji PV bezpośrednio do urządzenia piorunochronnego.

Kompleksowa ochrona strony DC

W celu ochrony falownika po stronie DC i modułów stosuje się kombinowane ograniczniki przepięć typu 1. Liczba ograniczników przepięć (SPD) zależy od odległości od urządzenia, które ma być chronione. Dodatkowe urządzenie ochronne wymagane jest co 10 m.

Kompleksowa ochrona strony AC

Strona AC jest chroniona przez kombinowany ogranicznik przepięć w pobliżu miejsca przyłączenia do instalacji zasilającej. Jeśli odległość między przyłączem a falownikiem jest większa niż 10 m, zaleca się zainstalowanie kolejnego ogranicznika (typu 1) po stronie AC falownika.

 

Przykład zastosowania:

Przykład zastosowania - budynek z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym bez zachowanego odstępu separującego