DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Koncepcje ochrony: ochrona układów pomiarowych

Ochrona układów pomiarowych

Rosnące koszty energii elektrycznej spowodowały, że pojawiła się potrzeba szybkiego i sprawnego rozliczania kosztów zużywanej energii. Z drugiej strony konieczna stała się możliwość realnego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną przez zakłady energetyczne. Obydwie te kwestie mogą być zrealizowane poprzez stosowanie nowoczesnych systemów pomiarowych z możliwością zdalnego odczytu liczników. Nowoczesne liczniki elektroniczne umożliwiają zwiększenie dokładności pomiarów, zwiększenie bezpieczeństwa oraz stosowanie zaawansowanych sposobów naliczania kosztów poprzez np. zdalne sterowanie taryfami (np. niższa taryfa poza szczytem). Zastosowanie liczników elektronicznych pozwala również wykryć próby oszukania dostawcy energii.

Jednak - jak każde urzadzenie wyposażone w zaawansowane systemy mikroprocesorowe - licznik taki może wymagać ochrony od pojawiających się w instalacjach zakłóceń (np. przepięcia spowodowane przez wyładowania piorunowe). Dlatego w ofercie firmy DEHN pojawiły się specjalistyczne rozwiązania ograniczników przepięć pozwalających na ochronę nowoczesnych ukladów pomiarowych, zarówno u odbiorcy indywidualnego, jak też dla zakładow przemysłowych. Dla potrzeb dostawców opracowane zostały specjalne rozwiązania pozwalające na ochronę koncentratorów obsługujących grupy liczników elektronicznych ze zdalnym odczytem. Rozwiązania te zostały poddane próbom w laboratorium i w pełni wykazaly skuteczność ochrony oraz koordynacji energetycznej układów zabezpieczających z elektronicznymi licznikami energii najnowszej generacji.

 

Publikacje

Nowe rozwiązania przyłącza energetyczego - liczniki firmy Lumel

Zabezpieczanie sieci nn przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami

Badanie odporności przyłączy energetycznych na wyładowania atmosferyczne

Ochrona przeciwprzepięciowa w liniach transmisji danych

Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce

Ograniczanie przepięć w obwodach liczników energii elektrycznej

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe koncentratorów w układach zdalnej transmisji danych pomiarowych

Ograniczanie przepięć w systemach pomiarów, automatyki i sterowania

Wpływ właściwości ograniczników przepięć na bezprzerwowe zasilania urządzeń

Seminarium pt. "Bezpieczeństwo i niezawodność nowoczesnych systemów rozliczeniowo-pomiarowych ze zdalnym odczytem i zdalnym monitoringiem parametrów sieci pod kątem unijnych dyrektyw" - materiały konferencyjne

Międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo i niezawodność nowoczesnych systemów rozliczeniowo-pomiarowych ze zdalnym odczytem i zdalnym monitoringiem parametrów sieci" - materiały konferencyjne

Konflikt technologii? - Hybrydowe ograniczniki przepięć do ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami

Ogranicznik przepięć - tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Projekt URE (Analiza Końcowa do projektu "Przygotowanie, na podstawie badań przeprowadzonych przez Wykonawcę, studium wykonalności składającego się z 4 raportów oraz analizy końcowej stanowiącej podsumowanie całości prac" w ramach projektu Transition Facility PL2005/017-488.02.04 "Wzmocnienie nadzoru Regulatora nad sektorem energii")

Więcej konkurencji na unijnym rynku energii, więcej praw dla odbiorców (materiał URE z marca 2009 r.)

IT w energetyce (materiał URE z kwietnia 2009 r.)

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych

Specjalistyczny ogranicznik przepięć typu 1 do ochrony układów pomiarowych (Installationsfreundlicher Kombiableiter für den Zählerplatz)

Zielone światło dla liczników elektronicznych (Grünes Licht für den elektronischen Haushaltszähler)

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych do 1000 V zgodnie z normą PN 33 0000 5 - wydanie 2 (Zapojení svodičů SPD T1 v neměřené části elektrické instalace do 1000 V dle PNE 33 0000-5 - 2. vydání)