DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Koncepcje ochrony: informacje ogólne

Przepięcia - czym są i jak powstają?

Przepięcia to impulsy napięć trwające ułamki sekund (tzw. "przebiegi nieustalone", ang. transient) o amplitudach sięgających nawet kilkudziesięciu kilowoltów.

Jednakże nie tylko uderzenie pioruna może być przyczyną uszkodzenia lub zakłóceń pracy wrażliwych urządzeń elektronicznych. Często nawet niewielki udar może okazać się wystarczającą przyczyną zaburzeń w pracy systemu. Przepięcia mogą również powstawać w wyniku włączania i wyłączania dużych odbiorów lub obwodów o charakterze indukcyjnym - tego rodzaju zakłócenia mogą powodować zaburzenia nawet w znacznej odległości od miejsca zdarzenia.

Ochrona jest możliwa

Ochrona przed przepięciami jest możliwa i wręcz konieczna w czasach zaawansowanych technologii sieciowych. W każdym przedsiębiorstwie znajduje się wiele instalacji wrażliwych na zakłócenia: sieć zasilająca, systemy elektronicznego przetwarzania danych (np. sieć LAN), systemy sterowania procesem produkcji (magistrale), sieć telefoniczna, sterowanie klimatyzacją, sterowanie oświetleniem... Instalacje te daje się chronić tylko przez objęcie Strefową Koncepcją Ochrony. Ważne jest przy tym stopniowanie i koordynacja współpracy zabezpieczeń, które powinny skutecznie chronić urządzenia i systemy elektroniczne przed prądami piorunowymi oraz mniejszymi im-pulsami napięciowymi, np. przepięciami indukowanymi.

W swoich dwóch głównych grupach produktowych - Czerwonej/Serii i Żółtej/Serii - firma DEHN oferuje szeroką gamę ograniczników przepięć. Technika modułowa pozwala na optymalne i ekonomiczne rozmieszczenie ograniczników przepięć zgodnie z wymogami Strefowej Koncepcji Ochrony Odgromowej we wszystkich instalacjach obiektów różnych branż przemysłowych i usługowych, budownictwie mieszkalnym, itd.

go pobierz folder "DEHN chroni przed przepięciami: dom, biuro, przemysł" DS 614


go pobierz folder "DEHN chroni" DS 509

Przepięcia - zagrożenie często niedocenione

Brak ochrony może oznaczać dla firmy szybką eliminację z rynku. W wyniku wyładowań atmosferycznych może dojść do sparaliżowania systemów elektronicznego przetwarzania danych, w wyniku czego klienci nie będą mogli być obsługiwani przez dłuższy czas. Przykładowo, w silnie konkurencyjnej branży motoryzacyjnej taka sytuacja byłaby katastrofalna. W przypadku zaniku zasilania niemożliwym staje się zapewnienie dostaw w systemie "just-in-time" (na czas), to zaś może doprowadzić do załamania się kursu akcji danej firmy. Jest to szczególnie dotkliwe, jeśli sytuacja dotyczy przedsiębiorstwa, które w danym momencie rozwija się, gdyż uzyskanie nowego kapitału na giełdzie staje się trudne przy tak słabych wynikach.

Jaki wniosek z tego wynika? Zapobiegaj szkodom powodowanym przez przepięcia!