DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Koncepcje ochrony: ochrona obiektów przemysłowych

Zwiększanie bezpieczeństwa produkcji

Ochrona przed przepięciami zwiększa bezpieczeństwo produkcji

W celu zwiększenia bezpieczeństwa produkcji należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie przewody wychodzące poza budynek. Schemat pokazuje przykładowe instalacje zasilania oraz transmisji danych. Przy ochronie zasilania należy wziąć pod uwagę potencjalne prądy zwarciowe. Ogranicznik typu 1 DEHNbloc® Maxi S bezpiecznie gasi prądy zwarciowe do 25 kA bez ryzyka zadziałania bezpieczników.

Ograniczniki BLITZDUCTOR® XT chronią przewody sygnałowe nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna.

Tworzenie wysp potencjałów

Sterowniki przemysłowe, czujniki, bariery Ex - dla wszystkich tych urządzeń przepięcia są zagrożeniem, które można eliminować poprzez wyrównywanie potencjałów wszystkich przewodów. Tworzy się zatem tzw. "wyspy potencjałów".

Urządzenia typu VNH , SPS-Protector i DEHNrail M realizują to zadanie od strony instalacji zasilającej. Zabezpieczenie linii sygnałowych zapewniają urządzenia typu DEHNconnect , DEHNpatch , moduł AS-i lub Adapter FS .

Wszystkie te ograniczniki w połączeniu z kompleksowym wyrównywaniem potencjałów i systemem uziomów pozwalają na unikniecie awarii spowodowanych przepięciami, a tym samym przestojów w produkcji. To inwestycja, która szybko sie zwraca, gdyż koszty przestojów i strat w produkcji spowodowanych przez przepięcia mogą znacznie przewyższyć nakłady poniesione na wykonanie systemu ochrony.

Dowiedz się więcej:

go Ochrona budynków mieszkalnych
go Ochrona budynków biurowych

go pobierz folder "DEHN chroni przed przepięciami: dom, biuro, przemysł" DS 614
go pobierz folder "DEHN chroni przed przepięciami: dom, biuro, przemysł" DS 614
go pobierz folder "DEHN chroni przed przepięciami: dom, biuro, przemysł" DS 614


Ochrona obiektów przemysłowych

Automatyka przemysłowa jest standardem w większości zakładów. Awaria na linii produkcyjnej może doprowadzić przedsiębiorstwo do bankructwa, gdyż najczęściej nie jest ono ubezpieczone od przestojów spowodowanych przez przepięcia.