DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Koncepcje ochrony: ochrona urządzeń infrastruktury kolejowej

Ochrona urządzeń infrastruktury kolejowej

We wszystkich działach kolejnictwa, a w szczególności w systemach łączności, sterowania i zabezpieczenia ruchu czy nowoczesnych nastawniach, znajdują zastosowanie bardzo czułe elementy i systemy elektroniczne. Budynek nastawni oraz znajdujące się w nim lub przyłączone do niego systemy narażone są na oddziaływanie prądu piorunowego lub inne zakłócenia elektromagnetyczne.

Szkody w kolejowych urządzeniach technicznych nie powstają jedynie wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć trakcyjną, szyny czy słupy, ale również w wyniku przepięć indukowanych od pobliskich uderzeń pioruna. Także uderzenie w sąsiedni obiekt może spowodować straty wewnątrz drugiego obiektu poprzez połączenia galwaniczne (uziemienia, instalacje).

W obiektach kolejowych należy również uwzględniać zagrożenie przepięciami wewnętrznymi powstającymi w sieciach i urządzeniach zasilania kolei. Należy przy tym rozróżniać przepięcia łączeniowe (trwające najczęściej mikrosekundy) oraz przepięcia dorywcze (powstają w wyniku zwarć doziemnych i międzyfazowych wywołanych działaniem czynników zewnętrznych). Mogą one trwać od kilku sekund aż do minuty i są wyłączane przez specjalne kolejowe urządzenia ochronne. Jeżeli uszkodzeniu ulegają systemy sterowania, grupy urządzeń lub systemy komputerowe, z reguły prowadzi to do przerw w funkcjonowaniu kolei i niezbędny jest odpowiednio długi okres czasu na powrót do stanu sprzed awarii. Dlatego zewnętrzna ochrona odgromowa, system wyrównania potencjałów oraz kompleksowa ochrona przepięciowa są niezbędnymi środkami ochrony infrastruktury kolejowej.

Ponad 100-letnie doświadczenie firmy DEHN+SÖHNE w zakresie systemów ochrony odgromowej i przepięciowej, jak również intensywne prace badawcze dla potrzeb kolejnictwa, doprowadziły do powstania produktów i rozwiązań systemowych dopasowanych do wymagań klienta. Dzięki temu kosztowne przerwy w zasilaniu i funkcjonowaniu kolei wskutek wyładowań piorunowych oraz przepięć są zredukowane do minimum. Firma DEHN+SÖHNE oferuje sprawdzone rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej dostosowane do specyficznych warunków i wymagań klienta.

Dział konstrukcyjny i laboratorium badawcze firmy DEHN w celu optymalizacji rozwiązań oferowanych klientom wykorzystują testy z udziałem generatora prądów piorunowych:

Próby w laboratorium z wykorzystaniem generatora udarowych piorunowych pokazują skuteczność ochrony i przyczyniają się do optymalizacji rozwiązań systemowych.

pobierz folder "DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej" DS 180