DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

O firmie: oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest DEHN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa.

Zbieramy następujące dane osobowe:

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa, a także w oddziale Firmy przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, ponadto dane są przetwarzane w biurze Firmy przy ul. Literackiej 45i/2, 60-461 Poznań oraz przy ul. Wrzosowej 4b/7, 55-080 Smolec. Dane osobowe są również przetwarzane w Biurze Rachunkowym Skonto Ficadex przy ul. Baśniowej 3, 02-349 Warszawa. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa znajdujących się w Polsce.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. działowi IT, pracownikom realizującym umowę z Tobą, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego). Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłany na żądanie klienta drogą e-mail.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Członkiem Zarządu, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@dehn.pl lub list na adres ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. Członek Zarządu rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.


 

Polityka Ochrony Danych Osobowych