DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

O firmie: laboratorium

Nasz potencjał badawczy - wiedza i doświadczenie

Nasze doświadczenie i wiedza techniczna są jednym z podstawowych czynników pozwalających na tworzenie kompleksowych systemów ochrony odgromowej i przepięciowej. Oferujemy również współpracę w zakresie badań laboratoryjnych.

W naszych laboratoriach możemy wykonać badania z wykorzystaniem udarów prądowych i napięciowych o różnej amplitudzie, kształcie oraz czasie trwania. Pozwala to symulować różnorakie zakłócenia, na jakie mogą być narażone urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Generator wytwarzający udary prądowe o amplitudzie do 200 kA i kształcie 10/350 µs pozwala na symulację działania prądów piorunowych, jakie występują w warunkach naturalnych. Pozwala to na ocenę oddziaływania prądu pioruna na urządzenia i elementy w przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego.

Generator wytwarzający udary prądowe o amplitudzie do 100 kA i kształcie 8/20 µs pozwala na symulację oddziaływania prądów piorunowych, jakie występują przy wyładowaniach pobliskich oraz przepięć łączeniowych.

Generator hybrydowy pozwala na ocenę odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z testami dotyczącymi zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Transformator pozwalający na uzyskanie prądów zwarcia o amplitudzie do 50 kAeff we współpracy z generatorem wytwarzającym udary prądowe o amplitudzie do 100 kA (kształt 8/20 µs) pozwala na ocenę pracy instalacji elektrycznej w realnych warunkach zakłóceniowych (np. ocena oddziaływania prądów następczych na zabezpieczenia).

Wysokonapięciowy generator wytwarzający udary o amplitudzie do 120 kV (1,2/50 µs) pozwala na ocenę zagrożeń związanych wytrzymałością izolacji (badanie odstępów izolacyjnych) i przeskokami iskrowymi przy wyładowaniu piorunowym.

Generatory udarów prądowych służą do przeprowadzania testów urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).

Nasza oferta badań obejmuje m.in.:


pobierz folder "DEHN bada i analizuje" DS113

Badania wykonywane przez profesjonalistów

Przyrodniczy fenomen, jakim jest zjawisko błyskawicy, wywiera na obserwatorach wielkie wrażenie. Jednak jego niszczycielska siła to także znaczne straty dla gospodarki spowodowane przez bezpośrednie lub pobliskie uderzenie pioruna. Tych strat można jednak uniknąć lub znacznie je zminimalizować. W naszych laboratoriach badawczych jesteśmy w stanie odtworzyć rzeczywiste parametry wyładowania piorunowego. Tym samym możemy wykonać badania sprawdzające odporność urządzeń / systemów na działanie tak dużych zagrożeń i dobrać odpowiednie systemy zabezpieczające.

Badania w laboratoriach DEHN+SÖHNE przeprowadzane są zgodnie z najnowszymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Nasi przedstawiciele od wielu lat pracują w krajowych i międzynarodowych komitetach normalizacyjnych. Daje to klientom gwarancję, że próby przeprowadzane są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie obowiązujących norm i przepisów.

Firma DEHN+SÖHNE oferuje możliwość wykonania prób laboratoryjnych i analiz z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej w celu podniesienia bezpieczeństwa swoich klientów.