DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW

Kontakt: siedziba firmy w Warszawie

Siedziba firmy:

DEHN POLSKA sp. z o.o.
ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa

NIP: 521-30-50-036
KRS: 0000034159
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN

Telefony:
Dział Handlowy: (22) 299-60-40, (22) 299-60-41
Dział Techniczny: (22) 299-60-42
Dział Marketingu: (22) 299-60-43

Poczta elektroniczna:
- Informacje ogólne: dehn@dehn.pl

- Dział Handlowy (centrala w Warszawie): handel@dehn.pl  (zapytania ofertowe, dostępność produktów, warunki handlowe)
UWAGA! Obsługa hurtowni i grup zakupowych przez magazyn w Smykowie.

- Dział Marketingu: marketing@dehn.pl  (nie odpowiada na zapytania handlowe i nie udziela informacji technicznych)

- Dział Techniczny: warszawa@dehn.pl


powiększ mapę